🔺 بورس کالا، راه تعدیل قیمت نهاده‌های کشاورزی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بورس کالا، راه تعدیل قیمت نهاده‌های کشاورزی

🔺 بورس کالا، راه تعدیل قیمت نهاده‌های کشاورزی

🔹 سال آینده، نهاده‌های کشاورزی تولید داخلی و وارداتی بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ باید با نرخ‌های مبتنی بر قیمت تمام‌شده، تک نرخی و نرخ‌های کشف شده در بورس کالا عرضه ‌شود.

ادامه مطلب ...
popup