🔺 اصلاح نحوه تحقیق و تفحص در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اصلاح نحوه تحقیق و تفحص در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس

🔺 اصلاح نحوه تحقیق و تفحص در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس

🔺 اصلاح نحوه تحقیق و تفحص در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس

🔹 اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری نحوه تحقیق و تفحص و بررسی عدم اجرای قوانین از سوی دستگاه های اجرایی را اصلاح می‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup