🔺 پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه بررسی شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه بررسی شد

🔺 پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه بررسی شد

🔺 پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه بررسی شد

🔹 سخنگوی هیات رئیسه مجلس از بررسی پیشنهادات فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال برای بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه در نشست فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup