🔺 وزیر بهداشت در دیدار با سرلشکر سلامی: اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه از سر درماندگی و سردرگمی برابر ملت ایران است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر بهداشت در دیدار با سرلشکر سلامی: اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه از سر درماندگی و سردرگمی برابر ملت ایران است

🔺 وزیر بهداشت در دیدار با سرلشکر سلامی: اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه از سر درماندگی و سردرگمی برابر ملت ایران است

🔹 وزیر بهداشت در دیدار با سرلشکر سلامی تاکید کرد: اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه از سر درماندگی و سردرگمی برابر ملت ایران است.

ادامه مطلب ...
popup