🔺 دو دستگی در رژیم صهیونیستی بین دو جریان لیبرال و افراطی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 دو دستگی در رژیم صهیونیستی بین دو جریان لیبرال و افراطی

🔺 دو دستگی در رژیم صهیونیستی بین دو جریان لیبرال و افراطی

🔹 برکناری اریه درعی وزیر بهداشت و امور داخلی رژیم صهیونیستی براساس حکم دادگاه عالی این رژیم، دودستگی بین دو جریان لیبرال و افراطی در این رژیم را تشدید می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup