🔺 جزئیات برنامه سومین نشست کمیسیون عالی پارلمانی مجالس ایران و روسیه؛ از همکاری‌‎های دو کشور در حوزه انرژی تا بررسی مسائل سیاسی و امنیتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 جزئیات برنامه سومین نشست کمیسیون عالی پارلمانی مجالس ایران و روسیه؛ از همکاری‌‎های دو کشور در حوزه انرژی تا بررسی مسائل سیاسی و امنیتی

🔺 جزئیات برنامه سومین نشست کمیسیون عالی پارلمانی مجالس ایران و روسیه؛ از همکاری‌‎های دو کشور در حوزه انرژی تا بررسی مسائل سیاسی و امنیتی

🔺 جزئیات برنامه سومین نشست کمیسیون عالی پارلمانی مجالس ایران و روسیه؛ از همکاری‌‎های دو کشور در حوزه انرژی تا بررسی مسائل سیاسی و امنیتی

🔹 سخنگوی هیأت رئیسه مجلس جزئیات برنامه سومین نشست کمیسیون عالی پارلمانی مجالس ایران و روسیه را تشریح کرد.

ادامه مطلب ...
popup