🔺 ایران اسلامی تجربه زمین‌زدن قدرت‌های بزرگ را دارد/ سپاه امروز امنیت انرژی و تجارت جهان را در راهبردی‌ترین گذرگاه آبی عالم تأمین می‌کند/ امروز از اراده اروپا برای تحریم عبور کرده‌ایم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ایران اسلامی تجربه زمین‌زدن قدرت‌های بزرگ را دارد/ سپاه امروز امنیت انرژی و تجارت جهان را در راهبردی‌ترین گذرگاه آبی عالم تأمین می‌کند/ امروز از اراده اروپا برای تحریم عبور کرده‌ایم

🔺 ایران اسلامی تجربه زمین‌زدن قدرت‌های بزرگ را دارد/ سپاه امروز امنیت انرژی و تجارت جهان را در راهبردی‌ترین گذرگاه آبی عالم تأمین می‌کند/ امروز از اراده اروپا برای تحریم عبور کرده‌ایم

🔺 ایران اسلامی تجربه زمین‌زدن قدرت‌های بزرگ را دارد/ سپاه امروز امنیت انرژی و تجارت جهان را در راهبردی‌ترین گذرگاه آبی عالم تأمین می‌کند/ امروز از اراده اروپا برای تحریم عبور کرده‌ایم

🔹 فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه اروپایی‌ها نمی‌توانند با سپاه هماوردی کنند، گفت: ایران اسلامی تجربه زمین‌زدن قدرت‌های بزرگ را دارد و ایران امروز از اراده اروپا برای تحریم عبور کرده است.

ادامه مطلب ...
popup