🔺 موراویتسکی:اگر آلمان به اوکراین لئوپارد ندهد،به کی یف کمک می‌کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 موراویتسکی:اگر آلمان به اوکراین لئوپارد ندهد،به کی یف کمک می‌کنیم

🔺 موراویتسکی:اگر آلمان به اوکراین لئوپارد ندهد،به کی یف کمک می‌کنیم

🔺 موراویتسکی:اگر آلمان به اوکراین لئوپارد ندهد،به کی یف کمک می‌کنیم

🔹 نخست وزیر لهستان امروز در سخنانی اعلام کرد: اگر آلمان به اوکراین تانک های «لئوپارد» ندهد، با ائتلافی جایگزین به کی‌یف کمک می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup