🔺 گزارش رییس سازمان بهزیستی از تعداد افرادی که در صف انتظار دریافت مستمری هستند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 گزارش رییس سازمان بهزیستی از تعداد افرادی که در صف انتظار دریافت مستمری هستند

🔺 گزارش رییس سازمان بهزیستی از تعداد افرادی که در صف انتظار دریافت مستمری هستند

🔺 گزارش رییس سازمان بهزیستی از تعداد افرادی که در صف انتظار دریافت مستمری هستند

🔹 سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر نزدیک به 140 هزار خانوار در صف انتظار دریافت مستمری سازمان بهزیستی قرار دارند که جزو دهک‌های اول تا سوم هستند و نزدیک به 491 هزار نفر را شامل می‌شوند.

ادامه مطلب ...
popup