🔺 هشدار اتحادیه جهانی علمای مقاومت به سوئد درباره قرآن سوزی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هشدار اتحادیه جهانی علمای مقاومت به سوئد درباره قرآن سوزی

🔺 هشدار اتحادیه جهانی علمای مقاومت به سوئد درباره قرآن سوزی

🔹 شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت گفت: اجازه مقامات سوئدی به افراطیون برای آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم به چالش کشیدن احساسات یک میلیارد و نیم مسلمان محسوب می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup