🔺 سهم ۴۰ درصدی تولید داخل از بازار الکتروموتور

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سهم ۴۰ درصدی تولید داخل از بازار الکتروموتور

🔺 سهم ۴۰ درصدی تولید داخل از بازار الکتروموتور

🔹 مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کوثر صبا وابسته به بنیاد شهید گفت: سهم الکتروموتور‌های ایرانی در بازار داخلی ۳۰ درصد است و تولیدکنندگان ۱۰ درصد از نیاز داخل به موتور‌های سفارشی را هم تامین می‌کنند.

ادامه مطلب ...
popup