🔺 امیدوارم عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امیدوارم عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد

🔺 امیدوارم عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد

🔺 امیدوارم عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد

🔹 وزیر امور خارجه کشورمان گفت: من امیدوارم عقلانیت در شورای وزیران اتحادیه اروپا حاکم باشد و نیروهایی که احساسی برخورد می‌کنند از این فضا به دور باشند.

ادامه مطلب ...
popup