🔺 آمریکا زودتر از اروپا فهمید در پس اغتشاشات خبری نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آمریکا زودتر از اروپا فهمید در پس اغتشاشات خبری نیست

🔺 آمریکا زودتر از اروپا فهمید در پس اغتشاشات خبری نیست

🔺 آمریکا زودتر از اروپا فهمید در پس اغتشاشات خبری نیست

🔹 وزیر امور خارجه کشورمان گفت: آمریکایی‌ها خیلی زودتر از کشور اروپا فهمیدند در پس اغتشاشات ایران خبری نیست و زودتر پیام دادند و تاکید و اصرار برای بازگشت به برجام دارند.

ادامه مطلب ...
popup