🔺 افزایش ظرفیت بازچرخانی پساب تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 افزایش ظرفیت بازچرخانی پساب تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی

🔺 افزایش ظرفیت بازچرخانی پساب تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی

🔺 افزایش ظرفیت بازچرخانی پساب تصفیه‌خانه‌های شهرک‌های صنعتی

🔹 ­معاون وزیر صمت از اضافه شدن ۷۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت پساب شهری تخصیص یافته خبر داد و گفت: ظرفیت بازچرخانی پساب تصفیه خانه‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی به ۵۹ هزار مترمکعب افزایش یافت. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup