🔺 شکاف میان بودجه بهداشت و درمان در لایحه 1402 عمیق تر شده است/ پیش بینی تنها 507 میلیارد تومان برای راه اندازی واحدهای دانشگاهی جدیدالاحداث

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 شکاف میان بودجه بهداشت و درمان در لایحه 1402 عمیق تر شده است/ پیش بینی تنها 507 میلیارد تومان برای راه اندازی واحدهای دانشگاهی جدیدالاحداث

🔺 شکاف میان بودجه بهداشت و درمان در لایحه 1402 عمیق تر شده است/ پیش بینی تنها 507 میلیارد تومان برای راه اندازی واحدهای دانشگاهی جدیدالاحداث

🔺 شکاف میان بودجه بهداشت و درمان در لایحه 1402 عمیق تر شده است/ پیش بینی تنها 507 میلیارد تومان برای راه اندازی واحدهای دانشگاهی جدیدالاحداث

🔹 سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه شکاف میان بودجه بهداشت و درمان در لایحه 1402 عمیق تر شده است، گفت: روسای دانشگاه ها انتقاد داشتند که ردیفی تحت عنوان سایر موارد در بودجه لحاظ شده بود که در لایحه بودجه 1402 حذف شده؛ این ردیف حاوی 16 جزء از جمله نگهداری تاسیسات، غذای دانشجویان و حقوق و مزایای کارمندان شرکتی بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته البته برای راه اندازی واحدهای دانشگاهی جدیدالاحداث 507 میلیارد تومان در نظر گرفته شده در حالی که نیاز اصلی 5 هزار میلیارد تومان است.

ادامه مطلب ...
popup