🔺 استفاده از شرکت تعاونی‌ها برای خانه دار شدن کارگران در طرح نهضت ملی مسکن

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 استفاده از شرکت تعاونی‌ها برای خانه دار شدن کارگران در طرح نهضت ملی مسکن

🔺 استفاده از شرکت تعاونی‌ها برای خانه دار شدن کارگران در طرح نهضت ملی مسکن

🔺 استفاده از شرکت تعاونی‌ها برای خانه دار شدن کارگران در طرح نهضت ملی مسکن

🔹 معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان از استفاده از ظرفیت شرکت تعاونی‌ها در راستای خانه دار شدن کارگران در طرح نهضت ملی مسکن در سنوات آینده خبرداد.

ادامه مطلب ...
popup