🔺 اکثر شرکت‌های هواپیمایی بلیت را غیرقانونی گران کردند/ 1 شرکت 10 میلیارد تومان جریمه شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اکثر شرکت‌های هواپیمایی بلیت را غیرقانونی گران کردند/ 1 شرکت 10 میلیارد تومان جریمه شد

🔺 اکثر شرکت‌های هواپیمایی بلیت را غیرقانونی گران کردند/ 1 شرکت 10 میلیارد تومان جریمه شد

🔹 مدیر کل بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفت: یک شرکت هواپیمایی به علت گران فروشی بلیط پروازها، 10 میلیارد تومان جریمه شد.

ادامه مطلب ...
popup