🔺 توسعه نسل جدید حسگر‌های نانوفوتونیکی اکسیژن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 توسعه نسل جدید حسگر‌های نانوفوتونیکی اکسیژن

🔺 توسعه نسل جدید حسگر‌های نانوفوتونیکی اکسیژن

🔹 پژوهشگران دانشگاه خوارزمی توانستند با استفاده از یک نوع نانوتابشگر، نسل جدید حسگر‌های نانوفوتونیکی اکسیژن را توسعه دهند. این نانوحسگر‌ها برای کاربرد‌های زیرپوستی استفاده می شود .

ادامه مطلب ...
popup