🔺 وعده های مسئولان برای واردات گوشت گرم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 وعده های مسئولان برای واردات گوشت گرم

🔺 وعده های مسئولان برای واردات گوشت گرم

🔹 با وجود وعده های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار و عرضه گوشت گرم وارداتی با قیمت مصوب، هنوز اقدامی صورت نگرفته و قیمت گوشت هم در بازار همچنان در حال افزایش است.

ادامه مطلب ...
popup