🔺 برگزاری آزمون های تک درس ویژه دانشجویان علوم پزشکی به صورت مجازی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • علمی
  • 🔺 برگزاری آزمون های تک درس ویژه دانشجویان علوم پزشکی به صورت مجازی

🔺 برگزاری آزمون های تک درس ویژه دانشجویان علوم پزشکی به صورت مجازی

🔹 دانشگاه علوم پزشکی هوشمند آزمون های تک درس های آشنایی با طب ایرانی و مکمل، حوادث و بلایا و بیمه سلامت را به صورت مجازی برگزار می کند.

ادامه مطلب ...
popup