🔺 واکنش ما به اقدام علیه سپاه، سریع و قاطع خواهد بود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 واکنش ما به اقدام علیه سپاه، سریع و قاطع خواهد بود

🔺 واکنش ما به اقدام علیه سپاه، سریع و قاطع خواهد بود

🔹 وزیر امور خارجه کشورمان اقدام غیر الزام آور پارلمان اروپا علیه سپاه را احساسی توصیف کرد و افزود: هرگونه اقدام علیه سپاه را بلافاصله با اقدام مشابه درباره نیروهای نظامی اروپا در کل منطقه و جهان پاسخ خواهیم داد.

ادامه مطلب ...
popup