🔺 دکتر قالیباف: استفاده حداکثری از فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی/ والودین: در زمینه پارلمانی می‌توانیم سهم بزرگی برای توسعه روابط داشته باشیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دکتر قالیباف: استفاده حداکثری از فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی/ والودین: در زمینه پارلمانی می‌توانیم سهم بزرگی برای توسعه روابط داشته باشیم

🔺 دکتر قالیباف: استفاده حداکثری از فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی/ والودین: در زمینه پارلمانی می‌توانیم سهم بزرگی برای توسعه روابط داشته باشیم

🔺 دکتر قالیباف: استفاده حداکثری از فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی/ والودین: در زمینه پارلمانی می‌توانیم سهم بزرگی برای توسعه روابط داشته باشیم

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با همتای روسی خود بر استفاده حداکثری از فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بین دو کشور تأکید کرد، در این نشست همچنین رئیس دومای دولتی مجلس فدرال فدراسیون روسیه گفت: در زمینه پارلمانی می‌توانیم سهم بزرگی برای توسعه روابط داشته باشیم.

ادامه مطلب ...
popup