🔺 پایان عصر مهندسی فرهنگی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 پایان عصر مهندسی فرهنگی

🔺 پایان عصر مهندسی فرهنگی

🔹 در خبر آمده بود که محمد مهدی عسگرپور رییس هیات مدیره خانه سینما طی نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که هم هنگام دبیر شورای هنر شورای انقلاب فرهنگی هم هست، وی را از طرح و تصویب مقررات تازه صدور پروانه فیلمسازی و نمایش برحذر داشته بود.

ادامه مطلب ...
popup