🔺 هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی/ شیوه عرضه را اصلاح کنید

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی/ شیوه عرضه را اصلاح کنید

🔺 هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی/ شیوه عرضه را اصلاح کنید

🔺 هشدار بورس کالا در مورد خودروهای وارداتی/ شیوه عرضه را اصلاح کنید

🔹 هیات مدیره بورس کالای ایران در نامه ای به وزیر صمت ضمن هشدار در مورد شیوه عرضه خودروهای وارداتی، تاکید کرد که عرضه خودروهای وارداتی در بورس منوط به ورود به کشور و صدور قبض انبار است.

ادامه مطلب ...
popup