🔺 ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و پولی ایران و روسیه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و پولی ایران و روسیه

🔺 ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و پولی ایران و روسیه

🔺 ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و پولی ایران و روسیه

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و پولی ایران و روسیه از جمله مباحثی بود که در دیدار با رئیس مجلس دومای روسیه مورد تاکید قرار گرفت.

ادامه مطلب ...
popup