🔺 ادامه بررسی طرح تدوین نظام قانونگذاری کشور

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ادامه بررسی طرح تدوین نظام قانونگذاری کشور

🔺 ادامه بررسی طرح تدوین نظام قانونگذاری کشور

🔹 عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ادامه بررسی طرح تدوین نظام قانونگذاری کشور و طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup