🔺 تداوم عرضه خودرو در بورس/ شورای عالی بورس فردا جلسه دارد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تداوم عرضه خودرو در بورس/ شورای عالی بورس فردا جلسه دارد

🔺 تداوم عرضه خودرو در بورس/ شورای عالی بورس فردا جلسه دارد

🔹 مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با بیان اینکه احتمالا فردا شورای عالی بورس نامه شورای رقابت را بررسی می کند، گفت: عرضه خودرو در بورس تا زمان تصمیم گیری شورای عالی بورس تداوم می یابد.

ادامه مطلب ...
popup