🔺 مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود

🔺 مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود

🔺 مدعیان تقلب در کنکور مدرک ارائه دهند/ قطعی اینترنت کار درستی نبود

🔹 سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: اگر اسناد و مدارکی دال بر اینکه در کنکور هفته گذشته تقلب شده است وجود دارد، باید این اسناد به سازمان سنجش یا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شود.

ادامه مطلب ...
popup