🔺 سپاه، بازوی قدرتمند و قدرت شکست‌ناپذیر ملت ایران/ اقدام مذبوحانه اروپا راه به جایی نخواهد برد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 سپاه، بازوی قدرتمند و قدرت شکست‌ناپذیر ملت ایران/ اقدام مذبوحانه اروپا راه به جایی نخواهد برد

🔺 سپاه، بازوی قدرتمند و قدرت شکست‌ناپذیر ملت ایران/ اقدام مذبوحانه اروپا راه به جایی نخواهد برد

🔺 سپاه، بازوی قدرتمند و قدرت شکست‌ناپذیر ملت ایران/ اقدام مذبوحانه اروپا راه به جایی نخواهد برد

🔹 نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با اشاره به اینکه سپاه، بازوی قدرتمند و قدرت شکست‌ناپذیر ملت ایران است، گفت: اقدام مذبوحانه اتحادیه اروپا در تروریستی خواندن مردمی‌ترین نهاد حاکمیتی راه به جایی نخواهد برد.

ادامه مطلب ...
popup