🔺 روابط روسیه و ایران وارد سطح عالی شده است/ تحریم‌های آمریکا و دست نشاندگان آن‌ها تنها سبب انسجام دو کشور خواهد شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 روابط روسیه و ایران وارد سطح عالی شده است/ تحریم‌های آمریکا و دست نشاندگان آن‌ها تنها سبب انسجام دو کشور خواهد شد

🔺 روابط روسیه و ایران وارد سطح عالی شده است/ تحریم‌های آمریکا و دست نشاندگان آن‌ها تنها سبب انسجام دو کشور خواهد شد

🔺 روابط روسیه و ایران وارد سطح عالی شده است/ تحریم‌های آمریکا و دست نشاندگان آن‌ها تنها سبب انسجام دو کشور خواهد شد

🔹 رئیس مجلس دومای روسیه در کنفرانس مطبوعاتی سومین نشست کمیسیون عالی مشترک پارلمان ها به سطح عالی روابط دو کشور روسیه و ایران اشاره کرد و گفت: ما خواستار ساختار عادلانه، جهان چندقطبی و استقلال کشورها هستیم.

ادامه مطلب ...
popup