🔺 حضور مجریان تلویزیون با لباس فرم سپاه در رسانه ملی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 حضور مجریان تلویزیون با لباس فرم سپاه در رسانه ملی

🔺 حضور مجریان تلویزیون با لباس فرم سپاه در رسانه ملی

🔺 حضور مجریان تلویزیون با لباس فرم سپاه در رسانه ملی

🔹 پس از قرار گرفتن نام سپاه در بین گروه‌های تروریستی توسط پارلمان اروپا، مجریان تلویزیون در حمایت از سپاه با لباس فرم این نهاد روی آنتن زنده رسانه ملی حاضر شدند.

ادامه مطلب ...
popup