🔺 مصوبه اصلاح تبصره 5 قانون بودجه 1401 درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق تایید شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مصوبه اصلاح تبصره 5 قانون بودجه 1401 درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق تایید شد

🔺 مصوبه اصلاح تبصره 5 قانون بودجه 1401 درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق تایید شد

🔺 مصوبه اصلاح تبصره 5 قانون بودجه 1401 درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق تایید شد

🔹 لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درباره پرداخت بخشی از مطالبات صنعت برق در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ادامه مطلب ...
popup