🔺 دبیر: ما با شهدای کشتی پز می‌دهیم/ کتاب زندگینامه بزرگان کشتی چاپ می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • ورزشی
  • 🔺 دبیر: ما با شهدای کشتی پز می‌دهیم/ کتاب زندگینامه بزرگان کشتی چاپ می‌شود

🔺 دبیر: ما با شهدای کشتی پز می‌دهیم/ کتاب زندگینامه بزرگان کشتی چاپ می‌شود

🔹 رئیس فدراسیون کشتی در مراسم رونمایی از سردیس شهید کشتی گیر سجاد عفتی گفت: خود شهدا نمی‌خواهند شناخته شوند، اما ما با آن‌ها پز می‌دهیم.

ادامه مطلب ...
popup