🔺 آمریکا از تمامی ابزار تروریسم در سوریه استفاده کرد اما موفق نبود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 آمریکا از تمامی ابزار تروریسم در سوریه استفاده کرد اما موفق نبود

🔺 آمریکا از تمامی ابزار تروریسم در سوریه استفاده کرد اما موفق نبود

🔺 آمریکا از تمامی ابزار تروریسم در سوریه استفاده کرد اما موفق نبود

🔹 رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در دیدار وزیر دفاع سوریه گفت: آمریکا از تمامی ابزار تروریسم در سوریه استفاده کرد اما نتوانست در این کشور موفق شود و ارتش سوریه توانست بر آنها غلبه کند.

ادامه مطلب ...
popup