🔺 رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا؛ دنباله‌روی نانسی پلوسی در جنجال‌آفرینی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا؛ دنباله‌روی نانسی پلوسی در جنجال‌آفرینی

🔺 رئیس جدید مجلس نمایندگان آمریکا؛ دنباله‌روی نانسی پلوسی در جنجال‌آفرینی

🔹 پس از سفر نانسی پلوسی به تایوان که تنش‌ها را به شدت افزایش داد، برخی منابع از قصد رئیس جدید مجلس نمایندگان برای سفر به تایوان خبر داده اند.

ادامه مطلب ...
popup