🔺 جزئیات چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جزئیات چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

🔺 جزئیات چهارمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

🔹 اتحادیه اروپا روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای جزئیات چهارمین بسته تحریمی علیه ایران را که به بهانه مسائل حقوق بشری در شورای وزیران امور خارجه این اتحادیه تصویب شد ارائه کرد.

ادامه مطلب ...
popup