🔺 سازمان منابع طبیعی ومعاونت تولیدات امور دامی تفاهمنامه امضا کردند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 سازمان منابع طبیعی ومعاونت تولیدات امور دامی تفاهمنامه امضا کردند

🔺 سازمان منابع طبیعی ومعاونت تولیدات امور دامی تفاهمنامه امضا کردند

🔺 سازمان منابع طبیعی ومعاونت تولیدات امور دامی تفاهمنامه امضا کردند

🔹 سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور و معاونت تولیدات امور دامی وزارت جهاد کشاورزی با هدف اجرای طرح مردمی تولید و کاشت یک میلیارد نهال تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

ادامه مطلب ...
popup