🔺 وزیر علوم و طرحی برای جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر علوم و طرحی برای جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳)

🔺 وزیر علوم و طرحی برای جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳)

🔺 وزیر علوم و طرحی برای جذب نخبگان به عنوان هیئت علمی (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳)

🔹 دیدار وزیر علوم با نخبگان و تسهیل مسیر جذب هیئت علمی نخبگان در دانشگاه‌ها، عنوان گزارش بعدی ما هست. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حاشیه دیدار با نخبگان علمی، از ارسال طرحی برای جذب نخبگان به عنوان اعضای هیئت علمی به رئیس جمهور خبر داد ...

ادامه مطلب ...
popup