🔺 نظارت برشبکه بانکی و شناسایی ریسک اعتباری مشتریان با اجرای سامانه سمات

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 نظارت برشبکه بانکی و شناسایی ریسک اعتباری مشتریان با اجرای سامانه سمات

🔺 نظارت برشبکه بانکی و شناسایی ریسک اعتباری مشتریان با اجرای سامانه سمات

🔺 نظارت برشبکه بانکی و شناسایی ریسک اعتباری مشتریان با اجرای سامانه سمات

🔹 کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شبکه بانکی نیازمند اطلاعاتی است که ریسک اعتباری مشتریان را مشخص کند همچنین بانک مرکزی برای اینکه بتواند نظارت کافی بر روی عملکرد شبکه بانکی داشته باشد، نیازمند اطلاعاتی است که از طریق سامانه سمات به دست می آورد.

ادامه مطلب ...
popup