🔺 ۸۰ هزار متقاضی مسکن روستایی سرگردان سه بهانه بانکی هستند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ۸۰ هزار متقاضی مسکن روستایی سرگردان سه بهانه بانکی هستند

🔺 ۸۰ هزار متقاضی مسکن روستایی سرگردان سه بهانه بانکی هستند

🔹 فارس نوشت:۸۰ هزار متقاضی واحد شرایط روستایی موفق به انعقاد قرارداد با بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی نشدند و نظام بانکی به بهانه‌های مختلف از عمل به تکلیف خود در این حوزه سر باز می‌زند.

ادامه مطلب ...
popup