🔺 تصمیم مهم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی/ توضیح رییس‌کل بانک مرکزی درباره مصوبه اصلاح نرخ سود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تصمیم مهم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی/ توضیح رییس‌کل بانک مرکزی درباره مصوبه اصلاح نرخ سود

🔺 تصمیم مهم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی/ توضیح رییس‌کل بانک مرکزی درباره مصوبه اصلاح نرخ سود

🔺 تصمیم مهم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی/ توضیح رییس‌کل بانک مرکزی درباره مصوبه اصلاح نرخ سود

🔹 رییس کل بانک مرکزی درباره تصمیم این بانک برای تغییر نرخ سود بانکی گفت: شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده بانکی مصوبه دارد که به زودی اجرایی خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup