🔺 کارکرد چهارگانه بازار مبادله ارز و طلا برای نرخ گذاری دلار چیست؟

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 کارکرد چهارگانه بازار مبادله ارز و طلا برای نرخ گذاری دلار چیست؟

🔺 کارکرد چهارگانه بازار مبادله ارز و طلا برای نرخ گذاری دلار چیست؟

🔺 کارکرد چهارگانه بازار مبادله ارز و طلا برای نرخ گذاری دلار چیست؟

🔹 با بررسی چند وجهی اظهارات فرزین می توان این نتیجه را گرفت که بازار مبادله ارز و طلا مهمترین برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز است.

ادامه مطلب ...
popup