🔺 رای الیوم: تحریمهای اروپا علیه ایران نمادین و به ضرر خود آنهاست

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رای الیوم: تحریمهای اروپا علیه ایران نمادین و به ضرر خود آنهاست

🔺 رای الیوم: تحریمهای اروپا علیه ایران نمادین و به ضرر خود آنهاست

🔹 روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم به تشریح ابعاد تحریم های اروپا علیه ایران پرداخت و آن را به زیان خود اروپایی ها دانست که نمادین است و تاثیرات محدودی به همراه دارد.

ادامه مطلب ...
popup