🔺 خودروسازان در بورس کالا دارند از جیب مردم سود می‌کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خودروسازان در بورس کالا دارند از جیب مردم سود می‌کنند

🔺 خودروسازان در بورس کالا دارند از جیب مردم سود می‌کنند

🔹 لطف الله سیاهکلی نماینده مجلس گفت: قیمت خودرویی که در بورس کالا حتی با کاهش به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده، واقعا انقدر نیست و ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

ادامه مطلب ...
popup