🔺 صداوسیمایی که دولت را نقد نمی کند، اعتیبار خودش را از بین می برد/نباید فعالیت روزنامه نگاران را محدود کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی و هنری
  • 🔺 صداوسیمایی که دولت را نقد نمی کند، اعتیبار خودش را از بین می برد/نباید فعالیت روزنامه نگاران را محدود کرد

🔺 صداوسیمایی که دولت را نقد نمی کند، اعتیبار خودش را از بین می برد/نباید فعالیت روزنامه نگاران را محدود کرد

🔹 روزنامه خراسان نوشت:به هر میزان که مرجعیت رسانه‌ای افزایش پیدا می‌کند و رسانه‌های داخلی دارای جایگاه مطلوب‌تری برای مخاطبان می‌شوند، رسانه‌های خارج از ایران امکان تأثیرگذاری محدودتری پیدا می‌کنند. هرچه مرجعیت داخلی‌ها بیشتر لطمه ببیند، ما باید شاهد نقش پررنگ‌تر رسانه‌های خارجی و حضور رسانه‌های جدید افزون بر قبلی‌ها باشیم.

ادامه مطلب ...
popup