🔺 هفتمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت/ زارع پور نتوانست نمایندگان را اقناع کند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 هفتمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت/ زارع پور نتوانست نمایندگان را اقناع کند

🔺 هفتمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت/ زارع پور نتوانست نمایندگان را اقناع کند

🔺 هفتمین کارت زرد مجلس به کابینه دولت/ زارع پور نتوانست نمایندگان را اقناع کند

🔹 نمایندگان مردم در مجلس پس از طرح سوال نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات درخصوص علت عدم اجرای قانون بکارگیری ایثارگران در شرکت مخابرات، از توضیحات وی قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.

ادامه مطلب ...
popup