🔺 نقدهای همتی بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نرخ ارز

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 نقدهای همتی بر لایحه بودجه ۱۴۰۲ و نرخ ارز

🔹 ۵۰ درصد بماند وچاره جویی نشود، بدون تزریق قابل توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود. که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا، باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup