🔺 آمریکا: برای مقابله با ایران با متحدان یکی شدیم/ به صراحت گفتیم از برجام خبری نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 آمریکا: برای مقابله با ایران با متحدان یکی شدیم/ به صراحت گفتیم از برجام خبری نیست

🔺 آمریکا: برای مقابله با ایران با متحدان یکی شدیم/ به صراحت گفتیم از برجام خبری نیست

🔺 آمریکا: برای مقابله با ایران با متحدان یکی شدیم/ به صراحت گفتیم از برجام خبری نیست

🔹 ایسنا نوشت: سخنگوی‌ وزارت امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری، به سوالاتی درباره مواضع اتحادیه اروپا در قبال قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا و رویکرد آمریکا نسبت به این مواضع پاسخ داد.

ادامه مطلب ...
popup