🔺 نسبت به برخی از اقدامات وزارت بهداشت انتقاد دارم؛ ولی استیضاح وزیر بهداشت به نفع کشور نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نسبت به برخی از اقدامات وزارت بهداشت انتقاد دارم؛ ولی استیضاح وزیر بهداشت به نفع کشور نیست

🔺 نسبت به برخی از اقدامات وزارت بهداشت انتقاد دارم؛ ولی استیضاح وزیر بهداشت به نفع کشور نیست

🔺 نسبت به برخی از اقدامات وزارت بهداشت انتقاد دارم؛ ولی استیضاح وزیر بهداشت به نفع کشور نیست

🔹 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس با بیان اینکه نسبت به برخی از تصمیمات و اقدامات وزارت بهداشت انتقاد دارم، ولی در شرایط فعلی استیضاح وزیر را به مصلحت کشور نمی دانم.

ادامه مطلب ...
popup