🔺 تحریم تعدادی از فرزندان مجلس نشان داد این نهاد در مسیر آرمان های نظام ثابت و استوار است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تحریم تعدادی از فرزندان مجلس نشان داد این نهاد در مسیر آرمان های نظام ثابت و استوار است

🔺 تحریم تعدادی از فرزندان مجلس نشان داد این نهاد در مسیر آرمان های نظام ثابت و استوار است

🔺 تحریم تعدادی از فرزندان مجلس نشان داد این نهاد در مسیر آرمان های نظام ثابت و استوار است

🔹 نماینده مردم محلات در مجلس گفت: تحریم تعدادی افراد از جمله فرزندان عزیز مجلس توسط روباه پیر نشان داد که مجلس یازدهم در مسیر آرمان های اسلامی ثابت و استوار است.

ادامه مطلب ...
popup